incest
Zdroj: internet

Incest: tabu, které se netoleruje

1.0/5
Hodnocení:

Nedávno jsme s kamarádem vedli dlouhý rozhovor o jedné dívce, po které už dlouho pokukuje. Zná ji už dlouhou dobu a teď, když je dospělá ho začíná přitahovat. Má všechno, je milá, sympatická, hezká a  má ho ráda. Je tady však jeden problém – je to jeho sestřenice.

incest

Incest je jedním z největších tabu moderní společnosti. Kdo se ho dopustí, hrozí mu obžalování z trestného činu a je vystaven opovržení a znechucení. Sex s pokrevním příbuzným se zkrátka neodpouští. Kde je ale základ pro toto jednání? V historii existuje mnoho příkladů, kdy byl incest pochopen a chápán jako dobrá věc, jindy se naopak jednalo o krvesmilství a jeho účastníci byli popraveni.

První písemně dochovaná zpráva o incestu pochází z Bible, konkrétně z Genesis ze Starého zákona. Lot, bratr Abraháma se svými dvěma dcerami a manželkou utíkají ze semeniště hříchu ze Sodomy. Manželka doplatí na svoji zvědavost, když se ohlédne k hořící Sodomě a promění se v solný sloup. Lot tak zůstává s dcerami opuštěn. Ukryjí se v jeskyni a v tu chvíli nastává problém. Myslí si, že jsou poslední na světě a nemají muže, se kterým by zajistili budoucnost lidstva. Dcery proto otce opijí do němoty a obě se s ním postupně vyspí.

Bylo to podlé a nechutné, ale s dobrým úmyslem, takže tolerované. Dnes už byste dobrý úmysl hledali jen těžko. Sestřenice je zkrátka sestřenice a její ani vaše rodina by váš vztah nikdy nepřekousla.

Původem incestního tabu se zabývala celá řada psychologů, antropologů a sociologů a ti vyplodili spoustu teorií, proč se vztah mezi příbuznými netoleruje. Téměř všechny se shodují v tom, že lidé cítí sexuální averzi k těm, se kterými vyrůstali, případně byli svědky jejich dětství. Pro otce je tak nepřijatelná představa sexu s dcerou, kterou viděl vyrůstat. Praví pedofilové se proto zpravidla nedopouštějí incestu na vlastních dětech.

Finský antropolog Edvard Westemrmarck prováděl rozsáhlé studie v izraelském kibucu, kde matky umisťují své děti krátce po narození do komunity ostatních dětí. Tyto děti jsou spolu od útlého dětství a přestože nemají žádný příbuzenský vztah, nikdy k sobě nepocítili sexuální náklonnost.

Shoduje se s ním i antropoložka Liebermanová, která studovala kulturní zvyky jednoho původního tahitského kmene, kde se manželství uzavírá prostřednictvím rodičů hned po narození. Nevěsta tak vyrůstá spolu s manželem a tím pádem spolu v dospělosti odmítají souložit. Kmen to řeší tak, že jsou u sexu přítomní oba otcové a akt kontrolují.

Jediný kdo se svými teoriemi vymyká je Sigmund Freud, který tvrdí, že sklon k incestu je universální a každý ho má v sobě zakódovaný, ale ruku na srdce, kdy jste měli naposledy chuť na sex se svoji sestrou nebo dokonce matkou?

Hledat partnerku mimo svůj klan (rodinu) je v mužské přirozenosti. Obohacuje se tak nejen společnost, ale především genetický materiál. Instinktivně se tak snažíme vyhnout defektním genům a dát našim potomkům větší šanci na přežití.

Pokud byste totiž měli defektní gen a vaše partnerka ne, tak ten její bude fungovat jako záloha, která potomky ochrání. Jestliže byste ale měli dítě se svoji sestrou, která přenáší tentýž defekt, hrozí, že potomek bude degenerovaný.

Svému příteli jsem mohl říct jediné: Nech si zajít chuť. Láska sice dokáže zázraky, ale existují tabu, která se by se neměla prolamovat.

Autor: Zdeněk Kolbuch

autor: pitrs
rubrika: Sex a vztahy
Ohodnoť článek:
GD Star Rating
loading...
  1. Jaegermaster

    Podle zákona o rodině nemohou manželství uzavřít předci a potomci (otec s dcerou, matka se synem, dědeček s vnučkou, babička s vnukem apod.) a sourozenci (bratr se sestrou). Pokud by tyto osoby mezi sebou měly pohlavní styk, jednalo by se o trestný čin soulože mezi příbuznými se sazbou odnětí svobody až na dva roky.
    Z uvedeného vyplývá, že bratranec a sestřenice nejen mohou spolu legálně navázat milostný vztah i pohlavní styk, ale i uzavřít manželství……….
    …………….tak co mu brání?????