Křižácké výpravy, krvavé jatka ve jménu boha.
Kříž, bible, krev a meč aneb křižácké výpravy, krvavé jatka ve jménu boha.Zdroj: Pixmac.cz

Krvavé zvěrstva svaté války! Křižáci nešetřili nic a nikoho!

3.8/5
Hodnocení:

Křížové nebo křižácké výpravy, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Dřívější definice historiků tyto výpravy omezovala pouze na výpravy k Jeruzalému, dnes se však význam přenesl na všechny papežem vyhlášené války proti nepřátelům křesťanstva. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci. Byli to tedy bojovníci ve jménu víry a Boha. Křížových výprav se účastnili dobrovolně a byl jim za to církví slíben život věčný v království nebeském, očištění od hříchu a k tomu se často ještě během tažení obohatili na úkor decimovaných pohanů. Ovšem ačkoli bojovali za církev svatou, neváhali se vrhnout vedle pohanů také na své souvěrce – křesťany. Děsili se hrůz protivníků z pohanského světa, ale sami páchali zvěrstva mnohem větší! V článku Vám přiblížíme, jak honba za majetkem často zvítězila nad lidskostí a vírou.

Křižácké výpravy, krvavé jatka ve jménu boha.

Křižácké výpravy, krvavé jatka ve jménu boha.

První příběh se odehrál během první křížové výpravy, přesněji 15. června 1099 v Jeruzalémě, kde křižáci zapálili svatostánek plný ukrývajících se židovských rodin. Ještě před několika dny se však jeruzalémští muslimové vysmívali z hradeb bosým křižákům. Ti byli oděni pouze do režných halen, pochodovali hladoví kolem hradeb a zpívali náboženské písně. Egyptský místodržící Jeruzaléma Iftikhar ad-Dawla se dobře připravil a město předzásobil, vybavil zbraněmi a studny v okolí otrávil. Kněží 8. června hlásali, že je nutné tři dny Jeruzalém obléhat, aby devátý den padl. Údajně měli o vítězství zjevení nebo je také možné, že věděli o posilách z Janova a z Anglie. Hradby se podařilo zdolat ještě o dva dny dříve, než prorokoval!

Vyhladovělí křižáci se do Jeruzaléma prosekali zejména díky janovským oddílům Gulielma Embriaca, který dorazil jako posila se šesti loděmi. Dodal armádě křižáků nějaké zásoby a hned nechal plavidla rozebrat a postavit z nich mohutné obléhací stroje. Tento vychytralý admirál do armády naverboval i tesaře, kteří křižákům hodně chyběli. Pevnostním systémem jako první podle kroniky Francorum pronikli Belgičané Lethalde a Engelbert. Muslimští vojáci střežící bránu se hned vzdali, ale vzápětí vypukla hrozná jatka.

Těsně předtím než započne boj, nechává místodržící Jeruzaléma vyhnat z města všechny křesťany, o kterých se domnívá, že by se mohli přidat na stranu křižáků, ale celou řadu ostatních křesťanských rodin nechává nadále ve městě. A kromě nich a muslimů je tu i mnoho židovských rodin. Po průniku do města už křižáky nevede víra, ale jen touha po krvi a majetku, tak sekají do všeho živého, co nemá na prsou znamení kříže. A to včetně starců a dětí a vůbec jim nezáleží na tom, že některé jejich oběti volají, že jsou stejného vyznání jako oni. V historické kronice Francorum se dočteme, že se křižáci brodili městem po kotníky v krvi. Toto svědectví stvrzuje také Raimond d´Aguilers, kronikář první křížové výpravy, který uvedl, že mrtvá těla sahala místy ke kolenům mužů jedoucích na koních.

Smrtonosné běsnění započalo během dopoledne a protáhlo se až do rána příštího dne. Křižáci vraždili, rabovali a znásilňovali. Dnešní historici odhadli, že o život tehdy přišlo 40 000 lidí. Vítězství křižáků bylo v Evropě oslavováno a Jeruzalém zůstal pod nadvládou křesťanů a to až do roku 1187, kdy ho zpět dobyl sultán Saladin.

Jako zajímavost se uvádí, že během této výpravy objevil mnich Petr Bartoloměj Kopí osudu, kterým měl být probodnut Kristus na kříži. Aby všem dokázal jeho pravost, rozhodl se projít s ním ohněm. Zemřel na popáleniny …

autor: Ondřej Dunda
rubrika: Historie
Ohodnoť článek:
GD Star Rating
loading...
  1. Josef

    Dundo ty si blbec. Celý tvůj článek o křížových výpravách je nesmysl. Nastuduj si něco o tom z historie. Křížácké války byly obranné proti muslimské agresi. Tečka. Ale tobě by možná vyhovovalo mlátit hlavou 5x denně o zem u nás v Evropě, že?? Muslimská agrese pokračuje a Brusel jim to dovoluje. Nastuduj projekt EUROMED a těš se jak budeš muset přijmout muslimskou víru do 10 let. Trdlo hloupé, nevzdělané.