lehký kulomet Bren
Zdroj: internet

Legendy mezi zbraněmi – BREN: česká cesta

0.0/5
Hodnocení:

Počet vyrobených typů ručních palných zbraní se odhaduje na desítky tisíc. Velké procento z nich skončilo již dávno v zapomnění a kromě zanícených odborníků a badatelů v oboru již léta nikoho nezajímají. Avšak najdou se i takové, které se staly doslova pojmem a mnohdy přímo synonymem pro svou kategorii. Těmto legendám bude věnován pravidelný cyklus článků, v němž poznáte to nejproslulejší, co se ve světě zbraní objevilo.

lehký kulomet Bren

Na počátku stála snaha britské armády najít nový lehký kulomet jako náhradu za zastarávající model Lewis, používaný za I. světové války. Zkoušky probíhaly již od začátku dvacátých let, ovšem s neuspokojivými výsledky. Požadavky komise splnil až v letech třicátých kulomet z Československa. Jednalo se o model ZB-27 odvozený od asi nejslavnější československé zbraně první poloviny dvacátého století – lehkého kulometu vzor 26. Na britskou armádu udělala tato na svou dobu moderní a ve světě oblíbená zbraň takový dojem, že došlo k zakoupení licence. Na původní zbrani přitom došlo k dalším úpravám, tou nejvýznamnější bylo použití standardního britského náboj .303. Nová zbraň dostala název BREN. Zkratka představuje první dvě písmena od města Brno, kde zbraň původně vznikla, a Enfield, kde probíhala výroba. Lehký kulomet BREN se stal standardní zbraní své kategorie také u britské armády, oficiálně byl zaveden v roce 1938.

lehký kulomet Bren 1

Kulomet se bojového nasazení dočkal během II. světové války a projevil se v ní jako kvalitní útočný prostředek. Zúčastnil se bojů na různých frontách a prošel řadou klíčových bitev v Africe, Tichomoří i Evropě. U vojáků si získal oblibu především díky své vysoké spolehlivosti. Kromě pěchoty se používal též jako výzbroj opevnění nebo některých obrněných vozidel. Výroba běžela po celou dobu války, a to nejen ve Velké Británii, ale také v Kanadě. BREN se také dostal, s některými změnami, do výzbroje dalších armád, např. v Číně. Většina lidí zabývajících se zbraněmi II. světové války se shoduje na tom, že patřil mezi nejlepší zbraně svého typu v tomto konfliktu použité. A ačkoliv se již v průběhu bojů objevily zbraně ukazující budoucí vývoj (německý MG-42, který můžeme považovat za první skutečně moderní univerzální kulomet), jeho kariéra rozhodně neskončila rokem 1945.

Po vzniku NATO a sjednocení používaných nábojů v členských státech došlo k další významné úpravě. Původní munice byla nahrazena novou 7,62×51 mm a výsledná zbraň obdržela pojmenování L4. Ve službě zůstal až do osmdesátých let (výroba skončila roku 1971), kdy ho nahradil lehký kulomet na bázi nové útočné pušky SA-80, zaváděné do výzbroje britských ozbrojených sil. Během své dlouhé poválečné služby se účastnil mnoha lokálních konfliktů, v nichž se britská armáda angažovala, a vedl si stejně úspěšně jako předtím za II. světové války. Do bojového nasazení se dostal např. v Koreji, Malajsku, Keni nebo na Malvínách.

lehký kulomet Bren 2

Nezůstalo však pouze u Velké Británie a jejích konfliktů. Kulomety BREN zažily mnoho dalších nasazení po celém světě. Izraelci je používali během první arabsko-izraelské války v roce 1948, Indové zase v sérii válek se sousedním Pákistánem. A zřejmě nikdo už nespočítá všechny větší či menší boje v Africe, kde se BREN objevil ve výzbroji armád anglofonních států i příslušníků žoldnéřských jednotek. A nebudu zřejmě daleko od pravdy, pokud prohlásím, že v zapadlých koutech třetího světa se s ním můžeme setkat ještě dnes.

Kategorie lehkých kulometů patří už dávno minulosti. Současné armády mají ve své výzbroji daleko modernější zbraně a modely jako BREN už v civilizovaném světě pouze zdobí vitríny v muzeích s vojenskou tematikou. Avšak ve své době špičková zbraň, která si své postavení a popularitu udržela několika desítek let, si vysloužila pevné místo mezi zbraněmi, které se zapsaly do dějin. A může nás jedině těšit a hřát u srdce, že se vlastně jedná o český, potažmo československý výrobek.

Jan Hauer

autor: pitrs
rubrika: Nezařazené
Ohodnoť článek:
GD Star Rating
loading...

Komentáře nejsou povoleny pro tento příspěvek.