Místa, kde by jste si piknik určitě neudělali, natož tam bydlet - Černobyl.
Místa, kde by jste si piknik určitě neudělali, natož tam bydlet.Zdroj: Wikipedia

Místa, kde by jste si piknik určitě neudělali, natož tam bydlet. Nejvíce riziková místa planety.

5.0/5
Hodnocení:

V nedávno vyšlé studii Světové zdravotnické organizace vyšlo najevo, že až jedna třetina úmrtí v zemích třetího světa je přičítána znečištěnému životnímu prostředí. Zplodiny ohrožují milióny lidí po celém světě a nejvíce přitom ohrožují děti a ženy. Autoři studie, která zároveň mapuje nejznečištěnější místa světa, uvádějí, že žebříček nejvíce zdevastovaných lokalit není objektivní, jelikož z mnoha oblastí chybějí potřebné údaje.

Na prvních příčkách kraluje společně s okolím Černobylu oblast okolo ruského města Džeržinsk v Nižným Novgorodě. Příčinou znečištění je zde odpad z chemického průmyslu – těžké kovy, zejména olovo. V roce 1941 zde totiž vznikla továrna na chemické zbraně, tedy bojové plyny a jejich výroba trvala bezmála 40 let. Vyráběl se zde například Lewisit, jehož hlavní složkou je prudce jedovatý arsen a Yperit. Tyto látky však byly špatně uskladněny, proto unikly do okolí a zamořily podzemní vody i ovzduší. Ještě kolem roku 2000 zde byl průměrný věk 45 let a úmrtnost převyšovala porodnost o 260%.

Další černou skvrnou ekologie je již zmíněný Černobyl. Dne 26. dubna 1986 zde došlo k doposud nejhorší jaderné havárii v dějinách. Míra radiace v okolí jaderné elektrárny byla těsně po nehodě 100x vyšší než v japonských městech Hirošima a Nagasaki po svržení atomové bomby. Oprava poškozeného reaktoru proběhla tak, že byl celý zalit betonem. Tato betonová slupka však není ideálním řešením, jelikož byla vytvořena narychlo a začíná čím dál tím více praskat. Pod ní se nalézá v podstatě „časovaná bomba“. Není proto divu, že evropské země shromažďují finance na vybudování dokonalejšího systému zabezpečení zničeného reaktoru.

Okolí indického města Sukindia velmi poznamenala těžba chromové rudy a zařadila ho tak k nejzamořenějším místům světa. Nalézá se ze celkem 12 dolů, kde si vůbec nikdo neláme hlavu se znečištěním, které ohrožuje téměř 3 milióny lidí. Celých 70% povrchové a 60% pitné vody je zamořeno chromem a dalšími kovy. Přitom chrom způsobuje dýchací potíže a je to nebezpečný karcinom. Náprava těchto ekologických problémů je však značně komplikovaná a naráží na bezradnost místní vlády, jelikož v Sukindě se nachází 97% všech zásob chromu v Indii. Jedinou naději kladou místní obyvatelé na odstranění jedů z půdy pomocí hub. Houby jako kropidlák nebo štětičkovec totiž dokáží kovy z půdy vytáhnout a uložit je do svých tkání a tak jsou nenávratně odstraněny z oběhu.

Velmi znečištěné je také okolí afrického města Kabwe v Zambii. V roce 1902 zde byla objevena rozsáhlá naleziště olova a zinku. Od té doby probíhala nepřetržitá těžba až do roku 1994 a to bez jakéhokoli ohledu na životní prostředí. Největší nebezpečí přitom pro místní obyvatele představuje všudypřítomný prach, před kterým není úniku. U dětí byla v krvi zjištěna až 10x vyšší koncentrace olova. Dnes už jsou suroviny prakticky úplně vytěženy a je tak naděje, že se poměry vrátí do normálu.

U nás v České republice je nejznečištěnějším místem okolí neratovické Spolany. Vyrábí se zde chemické výrobky, jako jsou PVC, kabely, fólie, kanalizační trubky nebo například plastové kelímky. Podle měření, která se v areálu chemičky a okolí provádějí, jsou koncentrace vypouštěných látek v normě. To ale neznamená, že to nemá špatný vliv na zdraví lidí, kteří v blízkosti chemičky žijí. Neratovická chemička má několik nedostatků, které vedly americkou ekologickou organizaci k tomu, aby ji zařadili do seznamu 35 nejhorších míst planety. Největším problémem je rtuť – tu by chemička neměla při výrobě používat vůbec. Přitom ji chce Spolana opustit až v roce 2015. V neposlední řadě jsou zde také poměrně časté havárie.

Tato místa jsou zcela jistě tím nejhorším, co člověk dokázal svou činností vyprodukovat. Do těchto oblastí je vstup jen na vlastní nebezpečí. Obrázky odtud ukazují, kam povede nezodpovědný přístup naší civilizace a počínání moderního člověka. Pokud znáte ještě horší místa k životu, napište nám je.

autor: David Machala
rubrika: Adrenalin
Ohodnoť článek:
GD Star Rating
loading...

Komentáře nejsou povoleny pro tento příspěvek.