Neviditelnost se stává realitou.
Neviditelnost se stává realitou! Práce vědců přinášejí nečekané výsledky.Zdroj: jeannie-ology.com

Neviditelnost se stává realitou! Práce vědců přinášejí nečekané výsledky.

4.0/5
Hodnocení:

Dosažení neviditelnosti je dávným snem lidstva. Vždyť kdo by si nepřál stát se alespoň na malou chvíli neviditelný nebo alespoň zmizet během nepříjemného jednání či zkoušky. Prespektivy, jenž nám neviditelnost nabízí, jsou nezměrné. Vedle přízemních věcí, jako že bychom zjistili, co ošklivého o nás kolega roznáší nebo bychom si prostě „lehce zašmírovali“, by tento objev našel uplatnění zejména ve vojenských a špionážních službách. Vždyť moment nerozpoznatelnosti by se uplatnil jak v útoku tak obraně. Zajistilo by nám to výhodu momentu překvapení, jenž často rozhoduje celé bitvy. Nechceme samozřejmě vzbuzovat pocit nějaké fantazie nebo absurdnosti, ale zcela objektivně se pokusit zodpovědět otázku: Lze dosáhnout neviditelnosti?

Mluvíme-li o neviditelnosti, máme na mysli zablokování schopnosti přijímat informaci zrakem. V podstatě by stačilo zabránit části světelného spektra, tedy viditelnému záření neboli světlu, vytvářet obraz na sítnici oka a předat signál do mozku ke zpracování. Někteří vědci se zabývají hypotézou, že by se předmět mohl stát neviditelným, pokud by se kompletně zakryl zvláštní tkaninou, která co nejméně odrážející světlo. V ideálním případě by takový materiál světlo zcela ignoroval. Tak by se optickým klamem, kdy se využívají i zákonitosti lomu světla, dal zrak ošálit. Výzkumy na této bázi už proběhly na Duke University v Severní Karolíně a londýnské vysoké škole Imperial College. Měděný váleček byl obklopen zvláštním obalem, a poté k němu v jedné rovině vypouštěli elektromagnetické záření, podobné jako využívají radiolokátory. Účinek byl obdobný, jako v případě fata morgány, kde teplo způsobí ohýbání světelných paprsků a změní tak obraz před Vámi. Vědci tak v podstatě sestrojili umělý přelud.

Podstatou tohoto principu je fakt, že předmět obklopený speciálním pláštěm je světelnými doslova obtékán, jako kámen ve vodě. Paprsky se totiž od obalu neodrazí, nýbrž se zdeformují, projdou jeho vrstvami podél skrytého předmětu, a pak se vrátí do své původní dráhy. Pokud se díváme na objekt, který stojí před stěnou a zakrývá ho neviditelný obal, vidíme stěnu, ale nikoli pozorovaný předmět nacházející se mezi ní a pozorovatelem.

Vědci ovšem stále nebyli schopni vychytat některé mouchy tohoto vynálezu. Některé aspekty tohoto pláště stále nejsou optimální. A proč tomu tak je? Plášť s vloženým předmětem lze při troše pozornosti dosud objevit. Pro představu – je to jako když půjdete v neviditelném plášti, ale ohromení lidé zpozorují, jak kolem nich šlape samotná noha nebo její část. Vědci vysvětlují tuto chybu tak, že první fungující plášť pracoval pouze ve dvou dimenzích a vytvářel tak slabý stín. Nyní tedy chtějí výzkumníci plášť převést do trojrozměrného světa a stíny odstranit.

Veškeré tyto experimenty velmi inspirují zejména zbrojní průmysl. Už dávno se různé součásti armády snaží o neviditelnost a to v různých podobách. Inspiraci si doposud mohly brát hlavně z přírody. Mnozí tvorové využívají ochranné zbarvení (mimikry), jež jim umožňují splynout s okolním prostředím. Barvy mění podle potřeby například chameleon. Také mnoho kožešinových zvířat střídá zbarvení srsti podle sezony. A zde mají původ vojenské maskovací uniformy, ale třeba i kamufláž vojenské techniky ukryté v lese, v polích či v nenápadném březovém háji. O co nejmenší rozpoznatelnost se snaží také konstruktéři armádních letounů. Jejich spodní část je proto vyhotovena v barvě oblohy, aby s ní při pohledu zdola splývala.

Pro potřeby vojenského letectva už nyní vyvíjejí průhledné bezpilotní letouny. Mají speciální potahový materiál na principu tekutých krystalů, jež jsou schopné měnit barvu podle prostředí. Je to mnohem lepší kamufláž než tmavé zbarvení, jakým disponují americké letouny F117 a které se osvědčovalo pouze v noci. Problém ale nastal za dne, kdy při válce v Perském zálivu nepřátelé tmavá letadla na jasné obloze pozorovali až do výšky 15 km. Američané je označovali za „neviditelná“ až do roku 1999, kdy jeden z těchto strojů sestřelila srbská protiletecká obrana ve válce v bývalé Jugoslávii.

Vědci se však snaží o neviditelnost i v běžném životě. Nejnověji experimentátoři zkoušejí speciální tkaniny, jež tvoří nitě měnící barvu obdobně jako chameleón, takže se přizpůsobují prostředí. Současnou jedničkou je firma International Fashion Machines z amerického Seattlu, která užívá zvláštní nitě pokryté elektroluminiscenční barvou. Možná se tak už brzy dočkáme chvíle, kdy se budeme procházet na veřejnosti neprosto nezpozorováni okolím.

autor: Kamil Blážík
rubrika: Věda a technika
Ohodnoť článek:
GD Star Rating
loading...

Komentáře nejsou povoleny pro tento příspěvek.