Velký bratr Vás vidí! Budeme žít v policejním státě?
Velký bratr Vás vidí! Budeme žít v policejním státě?Zdroj: Pixmac.cz

Velký bratr Vás vidí! Budeme žít v policejním státě?

5.0/5
Hodnocení:

V současnosti zmítá veřejným míněním zákon, který se ve své nynější podobě dotkne osobních a digitálních práv, práva na svobodu projevu a soukromí. Ano, jedná se o všude propíraná ACTA, jenž vznikly proto, aby zákonně upravila dlouhodobě existující problémy týkající se autorských práv a prodeje padělků. Tato potřeba stanovení regulí je samozřejmě pochopitelná a majitelé autorských licencí by tuto úpravu mohli oprávněně vítat. Problém ovšem je, že ACTA zároveň zasahují do řady oblastí, do kterých zasahovat nemusela. Určitě jste už jako uživatelé internetu o celé této kauze slyšeli. Víte ovšem, čím Vás ACTA mohou konkrétně ohrozit, a v čem vlastně spočívá ono narušení soukromí, které ACTA představuje?

Jak už bylo řečeno jsou ACTA oficiálně prezentována, jako mezinárodní smlouva, která má lépe chránit vlastníky autorských práv. Nikdo se samozřejmě nechce přít o tom, že duševní vlastnictví je pro společnost důležité a musí být chráněno. Ovšem poslední dobou to vypadá, jako by bylo do vydání ACTA pirátství legální. V čem je tato smlouva jiná oproti stávajícím protipirátským zákonům? Po prostudování textu odporníkem v oblasti práva, můžeme říct, že v ničem! Všechna ustanovení na ochranu autorských práv naše právo i právo ostatních zemí zná a jejich prosazování je jen na vůli místních úřadů. Čím důkladněji se nad celým problémem zamýšlíte, tím jasněji z toho vyplývá, že problém autorských práv je víceméně podřadný, nebo chcete-li – záminka.

Velký bratr Vás vidí! Budeme žít v policejním státě?

Velký bratr Vás vidí! Budeme žít v policejním státě?

Ale hezky popořádku… První možnost kontroly internetu byla provedena v rámci boje proti dětské pornografii. Později zašla firma Google ještě dál a z obchodních důvodů dovolila v Číně cenzurovat Google vyhledávač. Tím v podstatě ustanovili precedens. Zatímco Čína bezostyšně kontroluje a censuruje komunikaci svých občanů, jiné vlády tomu přihlížejí a zmocňují se jich podobné choutky. Není náhodou, že když dojde k nějaké rebelii proti totalitnímu režimu, první co se lidem odstřihne je internet. Už nejde jen o to, vědět o čem lidé na síti diskutují, ale jak jim v tom v případě potřeby zabránit. Problém je, že v demokratických zemích to nejde tak lehce. Musí k tomu totiž být nějaký legální důvod, o který by se celá věc opřela – ostatečně vágní, aby to šlo použít na kdekoho, a dostatečně politicky korektní, aby se dalo oponovat kritikům. ACTA tyto podmínky bohatě splňuje – všichni přeci chceme, aby byla autorská práva chráněná!

První věcí týkající se dohody ACTA, která je vyloženě zarážející, je fakt, že byla sjednána v tajnosti před Evropany, a to bez konzultace s veřejností, či takových institucí, jako je evropský komisař ochrany údajů. To je v rozporu se základními principy demokratických států a společností. V rozporu s hodnotami, které údajně podporuje Evropská unie. Další věc, která „smrdí“ je samotný obsah smlouvy. Jak by to po schválení zákona mělo v praxi vypadat? Pro ilustraci si představte, že byste chtěli na internetu prezentovat kritiku vlivného podnikatele či politika včetně dokumentů o jeho korupční činnosti. Ovšem příslušný úřad by prohlásil, že dokumenty jsou duševním vlastnictvím tohoto politika či podnikatele a Váš server by zavřeli. A dokazování toho, co je čí duševní vlastnictví by zabralo léta. Další nehoráznost je, že ACTA by v podstatě umožnila, aby Vám na hranicích vlezli do Vašeho počítače, jestli v něm náhodou nemáte nelegální software či copyrightové materiály. A když zajdeme ještě dál, tak pokud takovéto smlouvy a zákony vejdou v platnost, tak co bude bránit úřadům, aby nevydaly interpretaci, že jste si mohli doma stáhnout nějaké filmy a pokusit se je přes hranice převést? A pak bude jenom logické, že se vám podívají na počítač přes internet, když ho budete mít doma zapnutý. Je to absurdní.

V současnosti ACTA tedy neohrožují především piráty, ale občanské a osobní svobody, svobodu projevu, média a internet bez cenzury a soukromí nás všech. Všechny tyto principy jsou ohrozeny ve prospěch nadnárodních skupin disponujících obrovským kapitálem, prostřednictvím kterého tlačí (lobbují a uplácejí) na zástupce vlád a zákonodárce, aby ochránili svůj (vlastní vinou) skomírající byznys. Pochopitelně také některé vlády v zemích zmítaných ekonomickými problémy a nepokoji (např. USA) utahování šroubů a větší kontrolu nad obyvatelstvem vítají a rády tyto praktiky podporují a maskují je za boj s piráty, terorismem, dětskou pornografií a tak dále.

Když to shrneme, mohlo by být ACTA skutečně právem, vytvořeným na zakázku velkých korporací, které se domnívají, že díky němu budou vydělávat více peněz. I na úkor omezování vašeho soukromého života. Nedejme se, abychom se jednou neprobudili a nezjistili, že žijeme v policejním státě!

autor: Hocká Eva
rubrika: Adrenalin
Ohodnoť článek:
GD Star Rating
loading...

Komentáře nejsou povoleny pro tento příspěvek.