Menu

Co je nového?

Francouzská cizinecká legie aneb jaká je dnešní podoba elitní vojenské armády

Sdílení
Text: Jana Pokorná, Foto: Flickr, Jonathan Alpeyrie

Speciální podpůrná jednotka francouzské armády neboli Francouzská cizinecká legie se jako elitní armádní jednotka účastní většiny konfliktů, na nichž se Francie podílí, a to od svého založení v roce 1831. V průběhu posledních asi 15 let uskutečnilo mnoho armád světa přechod k profesionalizaci a restrukturalizovalo své ozbrojené síly dle konceptu malých útvarů zvláštního určení. Francouzská cizinecká legie nezůstala v tomto směru výjimkou a zaměřila se primárně na boj proti terorismu.


Cizinecká legie je v současnosti vysoce profesionální jednotkou, jejíž cíl a smysl je zřejmý – zasáhnout kdekoliv na světě v zájmu ochrany práv a demokracie, stejně jako ochrany národních zájmů Francie. Dělí se na 9 pluků a jednu nezávislou jednotku. V Legii slouží v současnosti mezi sedmi až osmi tisíci profesionálních vojáků. Z toho je okolo 400 důstojníků, 1 700 poddůstojníků a přes pět a půl tisíce řadových vojáků – mužstva.


V posledních letech Francouzská cizinecká legie rozšířila své úzké specializace, takže může být nasazena i do specifických oblastí, jako jsou „obojživelné“ operace. Primárně však zůstává jednotkou pod velením francouzského ministerstva obrany, což lehce omezuje její použití v rámci samotné Francie. Právem však je řazena mezi světovou elitu. I přesto, že Cizinecká legie je útvarem zvláštního určení, vlastní docela rozsáhlé technické zabezpečení.

Obrněné roty využívají pohyblivých transportérů VAB a AMX-10 RC, lehkých vozidel FL 501 a Hotchkiss M 201. Pro leteckou přepravu je používáno transportní letadlo Transall C-130. Pro výsadky jsou využívány helikoptéry Puma SA30 a Super Frelon SA 321 a další.

Francouzská cizinecká legie poskytuje útočiště všem, kdož chtějí zmizet beze stopy, za předpokladu, že daný uchazeč nemá záznam v trestním rejstříku a splní přísné vstupní požadavky. Požádat o vstup může uchazeč na jakékoliv stanici francouzské kavalérie, kde vyplní vstupní dotazník a je předán důstojníkovi, který jej převeze do sběrného střediska, kde se rozbíhá výběrové řízení.

Ze sběrných středisek jsou uchazeči transportováni do kasáren v Aubagne, kde uchazeč nafasuje oblečení a své civilní šaty odevzdá do skladu. Tam zůstanou do konce základního výcviku uchazeče a poté jsou předány francouzskému červenému kříži.

V Aubagne prochází nováčci důkladnou lékařskou prohlídkou a absolvují inteligenční a psychologické testy. Poté uchazeč podstupuje minimálně dva pohovory, nejprve s důstojníkem a pak před komisí. V Aubagne jsou nováčci 3 týdny, poté jsou převezeni do Castenaudary, kde prodělají 4 měsíční základní výcvik.Základní výcvik je rozdělen do čtyř samostatných etap, každá o délce jednoho měsíce. První měsíc tráví nováčci na nějaké legionářské farmě, kde se seznamují se systémem Cizinecké legie a základními vojenskými dovednostmi. Posilují svou fyzickou kondici a pilují francouzštinu. První měsíc výcviku končí tvrdým padesátikilometrovým pochodem z farmy zpět do Castelnaudary. Všichni úspěšní nováčci jsou pak zasvěceni a mohou nosit tradiční legionářskou čapku.


Znáte příběh severských mořeplavců? Takhle postupovali Vikingové!


V druhém měsíci se výcvik zaměřuje na bojové dovednosti a práci se zbraněmi. Na scénu přichází typicky vojenská buzerace a intenzivní trénink střelby. Tento měsíc končí pětidenní návštěvou základny v Pyrenejích, kde se v zimním období lyžuje, v letním trénuje horolezectví. Opět je měsíc zakončen pochodem o délce 60-70 km s plnou polní.

Třetí měsíc je věnován výcviku boje v horském terénu a nácviku akcí prováděných v malých skupinkách. Nastupuje i noční výcvik, komplexní polní cvičení i výcvik přežití v Pyrenejích.

V poslední fázi výcviku procházejí dobrovolníci řadou fyzických testů a lékařských prohlídek a zkoušek bojové připravenosti, které předurčují jejich další přidělení k jednotce. Jednou ze zkoušek je pochod o délce 150-160 km v obtížném terénu, který trvá 3 dny. Další zkouškou je „100 nábojů“, kdy uchazeč má prokázat dovednost použití střelné zbraně a nastřílet v různých situacích maximální počet zásahů.


Po úspěšném absolvování výcviku následuje přidělení k jednotce, kde je primárně respektováno nováčkovo právo si vybrat, ale pokud daná jednotka nemá volné místo, popřípadě nováček nemá žádné podmínky, je mu nějaké volné místo přiděleno.


Legionáři by se měli řídit kodexem cti, který má sedm hlavních bodů:

  1. Legionáři, budeš dobrovolně chránit Francii věrně a se ctí.
  2. Každý legionář je tvůj bratr ve zbrani, bez ohledu na svoji národnost, rasu či vyznání. Budeš to prokazovat solidaritou, která panuje mezi členy rodiny.
  3. Respektuj legionářské tradice a cti své nadřízené. Buď silný, odvážný, věrný a čestný.
  4. Buď hrdý na to, že jsi legionář, měj svou uniformu vždy dokonalou, chovej se vždy důstojně ale skromně a buď vždy čistý a upravený.
  5. Jsi elitní voják, budeš řádně trénovat, udržovat svou zbraň, jako kdyby to byl tvůj nejdražší majetek, a buď vždy v kondici.
  6. Zadaný úkol dotáhneš vždy do konce, a bude-li to nutné i za cenu vlastního života.
  7. Budeš bojovat bez vášně nebo nenávisti ke svému úkolu. Budeš respektovat poraženého nepřítele a nikdy neopustíš své mrtvé, raněné či svou zbraň.

Poté, co legionář úspěšně odslouží v Cizinecké legii minimálně tři roky, může požádat o francouzské státní občanství. Musí sloužit pod svým skutečným jménem a musí sloužit se „ctí a věrností“. Legionář, který byl zraněn v bitvě, může zažádat o francouzské občanství, v souladu se slavným heslem Cizinecké legie – „Francouzem se legionář stává nikoliv krví přijatou, ale krví obětovanou“.

Napište váš názor

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Využíváme Akismet k redukci spamu. Zjistěte více.

Přidat na Seznam.cz
Nahoru