Menu

Co je nového?

Top 10 poruch osobnosti. Zjistěte, jestli nějakou netrpíte i vy!

Sdílení
Zdroj: stocksnap.io

Podle statistik je zhruba každý desátý duševně nenormální. Připravili jsme seznam, podle kterého můžete snadněji odhalit, zda někdo ve vašem okolí trpí jednou z deseti nejčastěji diagnostikovaných poruch osobnosti.

reklama

Nutno podotknout, že poruchy osobnosti jsou v jedincích pevně zakořeněny a vzorce chování v nich přetrvávají poměrně dlouho. A to i v případě, že si dotyčný vzácně uvědomí, že má problém. Zpravidla se to neděje. Nemocný si nedokáže připustit, že se chová neuspořádaně nebo patologicky. Trvalá změna a zlepšení je nadějné zřídkakdy, i když existují psychofarmaka, která dokáží stav přiblížit k normálu. Prožívání a vnímání reality je ale u následujících kousků prostě jiné a pokud vedle sebe někoho takového máte, smiřte se s jeho neduhy, anebo vezměte nohy na ramena.


1. Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti (7,9 %)

Vždy se kontrolují stejné věci, zda je zamčeno, jestli neuniká plyn a všechno je na správném místě? Tak bacha! Posedlost rituály, řádem, systematičností brání obsedantně-kompulzivním jedincům spontánnímu prožívání. Vtíravé myšlenky na to, zda je vše podle pravidel, způsobují neklid a tíseň.

reklama

2. Narcistická porucha osobnosti (6,2 %)

Narušené zdravé sebevědomí vyvolává úzkost, kterou si dotyčný kompenzuje egocentrismem, pocitem vlastní výjimečnosti a nadřazenosti nad ostatními. Sebestřednost silně kontrastuje s neschopností empatie a přehnanou citlivostí na kritiku. Potřebuje neustálý obdiv, privilegované zacházení a rozhodně chce být neutuchajícím tématem. Léčba je nemožná. Psychology vyhledává proto, aby je oslnil svou jedinečností, a ještě více se v ní ujistil.

Vztah s narcistou je malé peklo, které ustojí jen patologicky závislý jedinec, který ho neustále obdivuje a vydrží ponižování, aniž jsou na něj brány citové ohledy.

3. Hraniční porucha osobnosti (5,9 %)

Jedinci z této kategorie nemají jasně vymezené hranice vlastního ega, často vůbec neví, kým vlastně jsou a co chtějí. Proměnlivé emoce, výbušnost a nízká schopnost sebeovládání dělají z těchto lidí často konfliktní a agresivní typy. V klidném stavu pociťují prázdnotu a jsou hnány touhou po akci a změně. Odmítnutí snáší velmi špatně a typické je i sebepoškozování nebo sebevražedné pokusy.


4. Paranoidní porucha osobnosti (4,4 %)

Dotyčný má neustálé obavy nejen z toho, že se mu stane úraz vlastní vinou, ale bojí se i okolí. Očekává ohrožení, atak, urážky. Permanentní strach tyto lidi často paralizuje v navázání zdravých vztahů. Nedůvěra a podezřívavost brání v empatii.

reklama

5. Schizotypální porucha osobnosti (3,9 %)

Typická je vztahovačnost, osamělost a především podivínství. Vlastní svět je pro něj vším a dává mu přednost před sociálními vazbami. Když na vás mluví, máte dojem, že na něčem jede. Sklony k mysticismu a nadpřirozenu nejsou výjimkou. Především v zátěžových situacích se vyskytují v bludy a pseudohalucinace.


6. Disociální porucha osobnosti (3,6 %)

Jde o jedince bez svědomí a pocitu viny. Svět bere za nepřátelské místo a boj jako řešení všeho. Bezohlednost, agresivita a bezcitnost jim často zaručuje potyčky se zákonem. Frustrují ho neúspěchy, překážky a svou agresi si vybíjí na druhých. Ty také viní ze svého chování.


7. Schizoidní porucha osobnosti (3,1 %)

Schizoid je člověk, který neumí navazovat mezilidské vztahy, nic mu nepřinášejí. Působí chladně a odtažitě. Projevy emocí nepřicházejí v úvahu a nepohne s ním ani pochvala nebo kritika. Upřednostňuje samotu a svoje často podivné zajeté pořádky. Pravidla okolního světa jsou mu cizí.


8. Vyhýbavá porucha osobnosti (2,4 %)

Jedinci s touto poruchou obtížně vytvářejí vztahy, a to i se svými rodinami, vrstevníky nebo potencionálními partnery. Lidem vlastně vůbec nevěří. Zpravidla se vyhýbají situacím, kde by mohli být jakkoli konfrontováni.

reklama

Tíží je méněcennost, nejistota a úzkost. Důvody obav ale přesně neznají. Typický je strach z kritiky i špatné soustředění.

9. Histrionská porucha osobnosti (1,8 %)

Důvodem dramatizace, teatrálnost, přehánění a povrchních emocí jsou vyvolávány potřebou na sebe upozorňovat. Motivací je závislost na kladném hodnocení druhých, protože to nedokáže sám. Mělké emoce mu dobře umožňují intrikovat a rozkládat vztahy ve svém okolí. Taktikou bájné lhavosti si přitahuje obdivovatele a vztahy ukončuje v momentě, kdy vycítí strach z opuštění.


10. Závislá porucha osobnosti (0,5 %)

Submisivní jedinci mají natolik nízkou sebedůvěru, že se přirozeně podřizuje druhým a zároveň je na nich závislý. Využívá jejich pomoc, rady a nechává za sebe rozhodovat na úkor svých vlastních potřeb. Má úzkost z opuštění i z kritiky. Pro jistotu si každého předchází.

reklama

I muži trpí poporodní depresí! Víme, co za to může


Napište váš názor

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Využíváme Akismet k redukci spamu. Zjistěte více.

Přidat na Seznam.cz
Nahoru